3. Digitaalisen nuorisotyön käytännöt

Mitä digitaalinen nuorisotyö voi olla käytännössä? Miten digitaalista nuorisotyötä voidaan kehittää suunnitelmallisesti?

Tervetuloa tutustumaan digitaalisen nuorisotyön käytäntöihin!

Tällä kurssilla keskitytään siihen, miten digitalisaatio on monipuolistanut nuorten tapaa kommunikoida, harrastaa, osallistua ja vaikuttaa. Digitaalisen nuorisotyön tärkeä tavoite onkin nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Digitaalinen nuorisotyö on moninaistunut viime vuosina merkittävästi: diginuorisotyö ei tarkoita ainoastaan sosiaalisen median ja eri digivälineiden käyttöä, vaan digitaalisuus kytkeytyy monenlaisiin nuorisotyöllisiin toimintamuotoihin ja nuorisotyön sisältöihin.

Kurssilla nostetaan esimerkkejä muutamasta eri tavasta tehdä digitaalista nuorisotyötä.

Tämän kurssin suoritettuasi:
- Olet perehtynyt pelitoiminnan ja maker-toiminnan mahdollisuuksiin nuorisotyössä
- Osaat hyödyntää sosiaalista mediaa nuorisotyössä suunnitelmallisesti ja vuorovaikutteisesti
- Olet tutustunut nuorisotyöllisiin toimintamuotoihin, joissa on hyödynnetty digitaalisuutta eri tavoin
- Osaat kehittää oman organisaatiosi digitaalista nuorisotyötä

Kurssi sisältää lyhyitä videoita, tietotekstejä ja lisätietolinkkejä. Kurssin lopussa on itsearviointitesti, jossa pääset arvioimaan itsenäisesti omaa digitaalista osaamistasi. Kun olet suorittanut kaikki kurssin osiot, voit tulostaa itsellesi kurssitodistuksen.

Pohdi alkuun, millaista digitaalista nuorisotyötä haluaisit toteuttaa omassa työssäsi? Entä mitkä ovat keskeisimmät kehittämiskohteet oman organisaatiosi digitaalisessa nuorisotyössä?

HUOM! Verken oppimisympäristö vaihtuu alkuvuonna 2023. Voit suorittaa sisältöjä Verken Teachable-oppimisympäristössä 28.2.2023 asti. Lisätietoa www.verke.org tai [email protected]

Kurssin osiotUsein kysytyt kysymykset (UKK)


Saanko kurssista todistuksen?
Kyllä! Voit itse tulostaa todistuksen, kun olet suorittanut kaikki osiot.
Kenelle tämä materiaali on tarkoitettu?
Kurssi on suunnattu kuntien, järjestöjen kuin seurakuntien työntekijöille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Sisällöt sopivat myös nuorisoalaa opiskeleville tai alasta kiinnostuneille. Materiaali on kuitenkin avoimesti kaikkien kiinnostuneiden käytössä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta digitaalisesta nuorisotyöstä.
Mikä Verke oikein on?
Verke toimii yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan osaamiskeskuksena. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin. Lisätietoja Verkestä löydät nettisivuilta, www.verke.org.
Toimiiko kurssi mobiilisti?
Lataa "Teachable" niminen sovellus matkapuhelimeesi sovelluskaupasta suorittaaksesi kurssin mobiilisti. Pääsääntöisesti kurssi ja sen materiaalit ovat toimivia myös mobiilisti, harmillisesti pari poikkeusta löytyy muun muassa kurssin viimeisenä oleva testi ei moiseen taivu.
Kauanko kurssin käymiseen menee aikaa?
Kurssin kesto riippuu siitä, kuinka perusteellisesti kaiken materiaalin käy läpi, mutta kolmessa tunnissa suoritat kurssin materiaalit oikein perusteellisesti lävitse.

Tule mukaan!