Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Helsingin kaupunki / Verke.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suvi Tuominen. Helsingin kaupungin nuorisopalvelut. PL 10401. 00099 Helsingin kaupunki. 041-5121703. [email protected]

Rekisterin nimi

Itseopiskelumateriaalin suoritusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen kokoaminen Itseopiskelumateriaalin osallistumis- ja suoritusluetteloa varten. Rekisteri perustuu tietoihin, jotka käyttäjä on itse ilmoittanut rekisteröinnin yhteydessä. Sähköpostiosoitteeseen lähetetään tietoa kurssille osallistumisesta, sekä sen suorittamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Henkilön sähköpostiosoite, etu- ja sukunimi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri kootaan tiedoista, joita henkilöt itse ilmoittavat rekisteröinnin yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta Verken toimesta eteenpäin.

Tietojen siirto EU: tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään palveluntarjoajan (Teachable) palvelimilla. Teachable noudattaa EU:n asettamaa GDPR käytäntöä. https://support.teachable.com/hc/en-us/articles/36...

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelussa olevia tietoja hallinnoidaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteröitymällä Teachable palveluun käyttäjä sitoutuu palvelun omiin käyttöehtoihin.