Tervetuloa syventymään digitaaliseen nuorisotyöhön!

Tämän itseopiskelumateriaalin avulla voit itsenäisesti perehtyä digitaalisen nuorisotyön ytimeen. Kurssien suorittaminen ei edellytä aiempaa tietämystä digitaalisesta nuorisotyöstä.

Materiaali koostuu kolmesta eri kurssista, joilla voi edetä omaan tahtiin. Kurssit sisältävät lyhyitä videoita ja tietotekstejä – jäsenneltyä tietoa digitaalisesta nuorisotyöstä helposti omaksuttavassa muodossa.


Kurssit voi suorittaa kokonaan tai niistä voi valita itselle kiinnostavimmat osiot. Kunkin kurssin päätteeksi on testi, joka mittaa kurssilla opittua. Muita oppimistehtäviä kursseilla ei ole. Jos suoritat kurssin kokonaan, saat todistuksen.

Kaikki kurssit suoritettuasi:

  • Osaat määritellä digitaalisen nuorisotyön.
  • Tiedät, miten digitaalisuus kytkeytyy nuorisotyön tavoitteisiin.
  • Hahmotat teknologian kehityskulkua ja sen vaikutuksia nuoriin ja nuorisotyöhön.
  • Olet perehtynyt digitaalisen nuorisotyön erilaisiin käytäntöihin Suomessa ja Euroopassa.
  • Olet tutustunut digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen omassa organisaatiossa.


HUOM! Verken oppimisympäristö vaihtuu alkuvuonna 2023. Voit suorittaa sisältöjä Verken Teachable-oppimisympäristössä 28.2.2023 asti. Lisätietoa www.verke.org tai [email protected]


Kurssien sisällöstä vastaa digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verke. Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin. Lue lisää: www.verke.org.