1. Digitaalisen nuorisotyön perusteet

Verken oppimisympäristö vaihtuu. Voit suorittaa sisältöjä Verken Teachable-ympäristössä 28.2.2023 asti. Lisätietoja uudesta oppimisympäristöstä www.verke.org.

Tervetuloa opiskelemaan digitaalisen nuorisotyön perusteita! Kurssi jakaantuu kolmeen osioon, jotka yhdessä muodostavat kuvan siitä, miten digitaalisuus kytkeytyy nuorisotyön tavoitteisiin ja millä tavoin digitaalisuus on näyttäytynyt nuorisotyössä viime vuosikymmeninä.

Tämän kurssin suoritettuasi:
- Osaat määritellä digitaalisen nuorisotyön
- Olet tutustunut suomalaisen digitaalisen nuorisotyön historiaan
- Tiedät, miten digitaalisuus kytkeytyy nuorisotyön tavoitteisiin
- Osaat perustella, miksi digitaalista nuorisotyötä tarvitaan

Kurssi sisältää lyhyitä videoita, tietotekstejä ja lisätietolinkkejä. Kurssin lopussa on monivalintatesti, joka mittaa tällä kurssilla karttunutta osaamistasi. Testin suoritettuasi voit tulostaa itsellesi kurssitodistuksen.

Ennen kuin aloitat kurssin, pohdi omaa suhtautumistasi digitaaliseen nuorisotyöhön: miten olet itse hyödyntänyt digiteknologiaa työssäsi, ja millaisia odotuksia sinulla on nuorisotyön digitalisaation suhteen?

HUOM! Verken oppimisympäristö vaihtuu alkuvuonna 2023. Voit suorittaa sisältöjä Verken Teachable-oppimisympäristössä 28.2.2023 asti. Lisätietoa www.verke.org tai [email protected].

Usein kysytyt kysymykset (UKK)


Saanko kurssista todistuksen?
Kyllä! Voit itse tulostaa todistuksen, kun olet suorittanut kaikki osiot.
Kenelle tämä materiaali on tarkoitettu?
Kurssi on suunnattu kuntien, järjestöjen kuin seurakuntien työntekijöille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Sisällöt sopivat myös nuorisoalaa opiskeleville tai alasta kiinnostuneille. Materiaali on kuitenkin avoimesti kaikkien kiinnostuneiden käytössä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta digitaalisesta nuorisotyöstä.
Mikä Verke oikein on?
Verke toimii yhtenä opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoalan osaamiskeskuksena. Osaamiskeskukset kehittävät ja edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. Verken visiona on, että kaikilla nuorten parissa työskentelevillä on valmiudet hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa osana työtään. Verke haluaa, että nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhdenvertaisuus edistyvät digitaalisen nuorisotyön keinoin. Lisätietoja Verkestä löydät nettisivuilta, www.verke.org.
Toimiiko kurssi mobiilisti?
Lataa "Teachable" niminen sovellus matkapuhelimsesi sovelluskaupasta. suorittaaksesi kurssin mobiilisti. Pääsääntöisesti kurssi ja sen materiaalit ovat toimivia myös mobiilisti, harmillisesti pari poikkeusta löytyy. Kohdassa Digitaalisen nuorisotyön historia oleva Prezi ei toimi Teachable -mobiilisovelluksessa, sekä kurssin viimeisenä oleva testi ei myöskään moiseen taivu.
Kauanko kurssin käymiseen menee aikaa?
Kurssin kesto riippuu siitä, kuinka perusteellisesti kaiken materiaalin käy läpi, mutta kolmessa tunnissa suoritat kurssin materiaalit oikein perusteellisesti lävitse.