1 Sosiaalinen media

Sosiaalinen media eli some. Sanapari, jolta ei voi välttyä, sillä some on kasvanut tärkeäksi osaksi nykyistä yhteiskuntaamme. Se on paikka, jossa keskustellaan, luodaan yhteyksiä muiden kanssa, etsitään tietoa, saadaan inspiraatiota, toteutetaan itseä julkaisemalla omaa sisältöä ja ennen kaikkea viestitään.

Monimuotoisen käyttötarkoituksensa vuoksi some on tärkeä myös nuorille. Nuorista ja heidän arjestaan onkin aivan turha puhua, jos ei käsittele samalla sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media ei ole erillinen osa nuorten sosiaalista elämää, jonne mennään älypuhelimilla, vaan se on sulautunut osaksi elämää eikä ruudulla vietetyn ajan ja muun elämän välillä oleva raja ole enää niin selkeä kuin muutamia vuosia sitten. Nuorten arkea rytmittää sosiaalinen media, jossa vietetään aikaa pitkin päivää. Usein voidaankin todeta, että nuoret eivät mene online, vaan he ovat online.

Koska some on niin iso osa nuorten elämää, on myös nuorisotyön oltava siellä; ymmärrettävä sen kulttuureja ja toimintaa. Sosiaalinen media ei ole irrallinen tai erillinen muusta maailmasta, vaan esimerkiksi kulttuurit, puhekieli, trendit, muoti tai vaikka musiikki kaikki elävät sosiaalisen median avulla tai sosiaalisesta mediasta. Sosiaalinen media on nimensäkin mukaisesti sosiaalinen alusta, jossa viestitään perinteisen yhdensuuntaisen yleisölle tiedottamiseen sijaan kaksisuuntaisesti ja vuorovaikutteisesti yleisön kanssa. Vuorovaikutus ja yhteisöllinen viestintä ovatkin avainasemassa, kun halutaan tavoittaa nuoria.

Tässä itseopiskelumateriaalissa sukelletaan sosiaalisen median historiaan ja kehitykseen, tutustutaan nuorten somen käyttöön ja -trendeihin sekä perehdytään siihen, miten sosiaalista mediaa voi hyödyntää nuorisotyössä. Teemoja käsitellään tekstin, kuvan ja videoiden avulla.

kate-torline-VeiqoYAEeis-unsplash.jpg
Keskustelu

2 kommenttia