1.1. Digitaalisuus voi olla nuorisotyössä väline, sisältö tai toimintaympäristö

Digitalisaatio on monipuolistanut nuorten tapaa kommunikoida, harrastaa, osallistua ja vaikuttaa. Digitaalisen nuorisotyön keskeinen tavoite onkin nuorten toimijuuden tukeminen digitalisoituneessa yhteiskunnassa. Digitaalisen nuorisotyön näkökulma on siirtynyt viime vuosina välinepainotteisuudesta toiminnallisuuteen ja sisältöihin. Nuorisotyön tuleekin jatkuvasti omaksua uusia tapoja käyttää digitaalisia työkaluja ja teknologiaa. Parhaimmillaan digitaalinen nuorisotyö elää vahvasti ajassa – se kasvaa, joustaa ja omaksuu erilaisia kulkusuuntia.

Digitaalista nuorisotyötä voidaan tarkastella kahden näkökulman kautta:

1) Miten nuorisotyön toimintamuotoja / palveluita toteutetaan hyödyntämällä digitaalista teknologiaa?

2) Miten nuorisotyö tukee nuorten teknologiaan liittyvien valmiuksien vahvistumista?

Digitaalista nuorisotyötä voi tehdä ilman mitään digilaitteita. Digitaalista nuorisotyötä on esimerkiksi se, kun keskustelee nuoren kanssa pelikulttuuriin liittyvistä ilmiöistä tai ohjeistaa nuoria käyttäytymään somessa muita kunnioittavasti. Koska digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön toimintamuoto vaan se voi kytkeytyä kaikkeen nuorisotyöhön, digitaalisen nuorisotyön toteuttamistavat ja -muodot ovat hyvin moninaisia.

Tässä osiossa tutustumme tarkemmin muutamaan tapaan hyödyntää digitaalisuutta omassa työssä. Lisää videovinkkejä digitaaliseen nuorisotyöhön löytyy osoitteesta www.digitalyouthwork.eu.

Digitaalisen nuorisotyön perusteet -kurssilla on tehty yleiskatsaus digitaalisen nuorisotyön historiaan ja nykyisyyteen. Jos et ole suorittanut kurssia ja haluat saada yleiskäsityksen digitaalisen nuorisotyön kehityksestä, tutustu alta löytyvään artikkeliin Minne menet, digitaalinen nuorisotyö?

Kenen nuorisotyö.pdf
Suorita ja jatka  
Keskustelu

3 kommenttia